Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Trwające

CAR - Creating Automotive Renewal

Projekt pn. CAR - Creating Automotive Renewal


Program: Interreg South Baltic Programme 2014-2020
Działanie: 3. Poprawa łączności transgranicznej w funkcjonalnym niebieskim i zielonym obszarze transportu
Poddziałanie: 3. Poprawa jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Regionalny

Partner wiodący: {ue: Partner wiodący wg umowy o dofinansowanie}
Partner w projekcie: PVA-MV AG; ROSTOCK PORT GmbH – Niemcy - DTU Elektro - Technical Univerity of Denmark - Electrical Engineering; Regional Municipiality of Borholm - Dania - Politechnika Gdańska Wydział Chemii; Miasto Szczecin, Fundacja Poszanowania Energii / Miasto Gdynia / - Polska

Koszt gdyńskiej części projektu: 606 600 zł
Dofinansowanie: 515 610 zł

W ramach projektu CAR zostaną opracowane rozwiązania systemowe do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych, w skład których wejdą pojazdy, stanowiska ładowania, rozwiązania płatnicze, modele biznesowe oraz informacje i dyskusje z firmami i organizacjami, które są zainteresowane inwestowaniem w flotę pojazdów elektrycznych.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 587851420
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://southbaltic.eu/-/car-creating-automotive-renewal