Trwające

Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA

Projekt pn. Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Koszt gdyńskiej części projektu: 931 662 zł
Dofinansowanie: 593 935 zł

Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 314 m, kanalizacji tłocznej o długości 242 m i 1 przepompowni ścieków w ul. Prostokątnej - obszar Chwarzno–Wiczlino. Wartość netto umowy 0,76 mln zł. Termin realizacji od 12.2018 r. do 06.2019 r. Od dnia 25.09.2019 r. umożliwiono mieszkańcom podłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 20.02.2018 – 31.12.2023

Kontakt
Paweł Wojciechowski
tel. 586687238
e-mail: pawel.wojciechowski@pewik.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.pewik.gdynia.pl/o-spolce/strategia-plany-inwestycje/projekty-unijne/poiis/pois-02-03-00-00-0023-17

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:20
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.05.2019 10:43
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona