Trwające

Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni

Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 7 500 000 zł
Dofinansowanie: 3 723 750 zł

Projekt polega na rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Gdyni od ul. Stryjskiej poprzez Aleję Zwycięstwa i Plac Górnośląski. Pozwoli to na likwidację niskiej emisji z obiektów opalanych paliwem stałym w mieście (zgodnie z programem naprawczym dla województwa).

Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.12.2021

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl