Zakończone - w okresie trwałości

SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural areas)Projekt pn. SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural areas)

Program: INTERREG Central Europe
Działanie: 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych w Europie Środkowej
Poddziałanie: 4.1 Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych

Partner wiodący: Bolonia (Włochy)
Partnerzy w projekcie: Reggio Emilia (Włochy), Wiedeń (Austria), Maribor (Słowenia), Murska Sobota (Słowenia), Wschodni Tyrol (Austria), Praga (Czechy), Budapeszt (Węgry)

Koszt gdyńskiej części projektu: 990 000 zł
Dofinansowanie: 841 500 zł

W ramach projektu SMACKER, Miasto Gdynia podjęło szereg działań w zakresie zwiększenia świadomości poprzez promocję alternatywnych do zmotoryzowanego transportu indywidualnego metod podróżowania, skupiając się przede wszystkim na transporcie zbiorowym. Obszarem pilotażowym w ramach projektu było Chwarzno Wiczlino. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały badania zachowań i preferencji transportowych mieszkańców obszaru pilotażowego, w ścisłej współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Na podstawie wyników badań zdefiniowany został plan mobilności dzielnicy dla lepszej integracji wybranego obszaru i wdrożony zostanie projekt pilotażowy wraz z kampanią informacyjno-promocyjną. Wypracowane rozwiązania zostaną włączone do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. Mając na uwadze prognozowany szybki i duży wzrost liczby mieszkańców w dzielnicy Chwarzno Wiczlino, realizacja przedmiotowego projektu nie tylko może przyczynić się do zmiany nawyków i zachowań transportowych jej mieszkańców, ale także realnie wpłynąć na mobilność w całym mieście.

Okres realizacji: 01.04.2019 – 30.06.2022

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa

  • ikonaOpublikowano: 14.05.2020 09:16
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:40
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona