Trwające

Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo

Projekt pn. Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 22 000 000 zł
Dofinansowanie: 12 497 678 zł

Projekt polega na wymianie starej izolacji na ciepłociągach ułożonych w kanałach ciepłowniczych, o średnicach od 2DN 100 do 2DN 600 oraz wymianie ciepłociągów na technologie preizolowaną. W przypadku ciepłociągów napowietrznych wymianie będzie podlegać jedynie izolacja. Zarówno w przypadku ciepłociągów kanałowych, jak i napowietrznych, wiek niektórych odcinków sieci przekracza 30 lat.

Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.12.2021

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/termomodernizacja-cieplociagow-kanalowych-napowietrznych-gdyni-rumi-miescie-wejherowo/