Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo

Projekt pn. Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 16 663 809 zł
Dofinansowanie: 5 459 472 zł

Celem i oczekiwanym rezultatem realizacji Projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC poprzez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się ok. 88 % ciepła dystrybuowanego do odbiorców OPEC. Poprawa efektywności przesyłu ciepła pozwoli zmniejszyć zużycie energii pierwotnej, wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów.W ramach Projektu zrealizowanych zostanie 7 zadań inwestycyjnych, w tym 2 zadania dotyczą modernizacji komór, 5 zadań dotyczy modernizacji sieci. Zaplanowano modernizację sieci o łącznej długości ok. 2,87 km.

Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.12.2023

Kontakt
Agnieszka Rodzeń
tel. 586273919
e-mail: a.rodzen@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/termomodernizacja-cieplociagow-kanalowych-napowietrznych-gdyni-rumi-miescie-wejherowo/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:07
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.05.2019 10:45
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona