Trwające

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni

Projekt pn. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 10 323 060 zł
Dofinansowanie: 6 150 000 zł

Projekt polega na wymianie starej izolacji na ciepłociągach ułożonych w kanałach ciepłowniczych na technologie preizolowaną. Wiek niektórych odcinków sieci przekracza 30 lat.

Okres realizacji: 26.02.2019 – 30.06.2023

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/termomodernizacja-sieci-cieplowniczych-wraz-z-likwidacja-wezlow-grupowych-na-terenie-gdyni/