Trwające

Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities

Projekt pn. Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities


Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Działanie: 2.3 Efektywność energetyczna
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Partner wiodący: Gmina Bremerhaven, Ulrich Müller
Partnerzy w projekcie: Gmina Miasta Gdyni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp z o.o w Gdyni, Instytut Maszyn Przepływowych im. R Szewalskiego PAN

Koszt gdyńskiej części projektu: 822 654 zł
Dofinansowanie: 699 256 zł

Projekt ma na celu promocję i implementację działań zwiększających efektywność energetyczną oraz ograniczenie konsumpcji energii potrzebnej przede wszystkim do ogrzewania istniejących budynków. Celem projektu jest wsparcie osób administrujących budynkami gminnymi w zaangażowaniu się w działania na rzecz efektywności energetycznej poprzez poprawę ich wiedzy na temat strat energii, przygotowywania oraz przeprowadzania inwestycji mających na celu jej poprawę. Pracownicy samorządowi, będący najbliżej obywateli, mogą dawać dobre przykłady i napędzać wprowadzenie na rynek bardziej wydajnych systemów energetycznych, stymulując inwestycje w prywatne budynki. "Act-Now" ma na celu ukazanie, jak lokalne "Plany działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)" można przekształcić w konkretne działania zmniejszające zużycie energii w budynkach. Budynek zajezdni trolejbusowej będzie jednym z przykładowych obiektów w projekcie Act Now demonstrującym wdrożenie sposobu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W ramach projektu PKT zamierza wyposażyć budynek w rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie kontroli nad urządzeniami grzewczymi oraz poprawę efektywności wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Planowane inwestycje obejmą optymalizację kontroli systemu ogrzewania i wentylacji oraz zastosowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych. Zainstalowane będą także dodatkowe systemy pomiarowe ww instalacji dla celów kontrolnych i zbierania danych.

Okres realizacji: 15.12.2017 – 31.03.2021

Kontakt
Ewelina Barnat-Prokopiuk
tel. 586682355
e-mail: e.barnat-prokopiuk@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/bip/komunikaty,181/act-now-action-for-energy-efficiency-in-baltic-cities,526939