Zakończone - w okresie trwałości

Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia

Projekt pn. Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Poddziałanie: A Transport morski
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt gdyńskiej części projektu: 58 441 719 zł
Dofinansowanie: 18 700 000 zł

Projekt polegał na dostosowaniu infrastruktury portowej do odbierania ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia. Projekt był realizowany w ramach dwóch Faz: Faza 1 ? Budowa instalacji do odbioru ścieków ze statków pasażerskich na Nabrzeżu Francuskim; ? Budowa zbiorczego układu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej do odbioru ścieków z Nabrzeża Francuskiego i Polskiego, ze wstępnym przygotowaniem ścieków do zrzutu do miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do tej sieci; Faza 2 ? Budowa układu technologicznego przygotowania ścieków do zrzutu do miejskiej sieci kanalizacyjnej; - Przebudowa układu parkingu dla samochodów ciężarowych.

Okres realizacji: IV kwartał 2018 – I kwartał 2022

Kontakt
Justyna Falkiewicz
tel. 586215360
e-mail: j.falkiewicz@port.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/odbior-sciekow

  • ikonaOpublikowano: 06.05.2020 15:51
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:47
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona