Trwające

Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

Projekt pn. Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Poddziałanie: A Transport morski
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt gdyńskiej części projektu: 292 027 000 zł
Dofinansowanie: 116 837 137 zł

Głównym celem projektu jest budowa nowego publicznego terminalu promowego we wschodniej części Portu Gdynia, przy IV Basenie Portowym, Nabrzeżach Polskim i Fińskim, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającego sprawną obsługę ładunków i pasażerów oraz poprawę dostępnosci transportowej portu. Rezultatem projektu będzie obsługa promów o długości powyżej 180 m, a także umożliwienie zwiększenia częstotliwości zawijania. W ramach projektu nastąpi przebudowa nabrzeży na długości 597 mb, wybudowane będą budynki terminalu granicznego dla operatorów i klientów, powierzchnie manewrowe i drogi dostępu do portu oraz infrastruktura obsługi statków i pasażerów.

Okres realizacji: IV kwartał 2017 – I kwartał 2022

Kontakt
Justyna Falkiewicz
tel. 586215360
e-mail: j.falkiewicz@port.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/inwestycje/harmonogramy-realizacji-inwestycji

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 09:58
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2019 11:31
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona