Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Trwające

City Changer Cargo Bike

Projekt pn. City Changer Cargo Bike


Program: Horizon 2020


Partner wiodący: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM - AMOR Gemeinnutzige GMBH
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdynia - Zarząd Dróg i Zieleni

Koszt gdyńskiej części projektu: 494 775 zł
Dofinansowanie: 494 775 zł

City Changer Cargo Bike ma na celu zwiększenie świadomości na temat rowerów cargo i ich promocję w następujących obszarach: 1. logistyka komercyjna (handlowa) - wykorzystanie rowerów towarowych do dostaw i usług, 2. logistyka prywatna - wykorzystanie rowerów towarowych do prywatnych podróży miejskich (zakupy, rozrywka, transport dzieci), 3. meble miejskie - wykorzystanie rowerów towarowych w przestrzeni miejskiej jako np. mobilne stoiska handlowe. W Gdyni projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie sposobów wykorzystania roweru towarowego – cargo – i jego popularyzację wśród prywatnych użytkowników. Przystępując do projektu wykorzystujemy efekt synergii z projektem CoBiUM, w którym zabezpieczone będą środki na zakup samych pojazdów z przeznaczeniem do przeprowadzania pilotaży.

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2021

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 587851420
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://cyclelogistics.eu/