Zakończone - w okresie trwałości

City Changer Cargo BikeProjekt pn. City Changer Cargo Bike


Program: Horizon 2020

Partner wiodący: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM - AMOR Gemeinnutzige GMBH
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdynia - Zarząd Dróg i Zieleni

Koszt gdyńskiej części projektu: 494 775 zł
Dofinansowanie: 494 775 zł

City Changer Cargo Bike ma na celu zwiększenie świadomości na temat rowerów cargo i ich promocję w następujących obszarach: 1. logistyka komercyjna (handlowa) - wykorzystanie rowerów towarowych do dostaw i usług, 2. logistyka prywatna - wykorzystanie rowerów towarowych do prywatnych podróży miejskich (zakupy, rozrywka, transport dzieci), 3. meble miejskie - wykorzystanie rowerów towarowych w przestrzeni miejskiej jako np. mobilne stoiska handlowe. W Gdyni projekt miał na celu zwiększenie świadomości w zakresie sposobów wykorzystania roweru towarowego – cargo – i jego popularyzację wśród prywatnych użytkowników. Przystępując do projektu wykorzystujemy efekt synergii z projektem CoBiUM, w którym zabezpieczone będą środki na zakup samych pojazdów z przeznaczeniem do przeprowadzania pilotaży.

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.07.2022

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://cyclelogistics.eu/


Projekt współfinansowany ze środków Programu Regionalnego Unii Europejskiej Horyzont 2020

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 08:46
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:40
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona