Trwające

CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation

Projekt pn. CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation


Program: Interreg South Baltic Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner w projekcie: m.in. Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia

Koszt gdyńskiej części projektu: 553 343 zł
Dofinansowanie: 470 341 zł

Creative Traditional Companies Cooperation (Interreg South Baltic) to projekt unijny koncentrujący się na wzroście innowacyjności MŚP w regionie nadbałtyckim. Grupę docelową stanowi ok. 200 firm z sektora tradycyjnego z Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski, związanych z takimi dziedzinami jak: transport morski i przemysł stoczniowy; produkcja energii odnawialnej (energia wiatrowa, biopaliwa, biogazy); turystyka morska (żeglarstwo, infrastruktura- mariny); stworzona platforma. Zadania realizowane w ramach projektu to: - stworzenie platformy współpracy między sektorem tradycyjnym a sektorem kreatywnym (architektura morska; design; marketing i reklama, oprogramowanie, projektowanie gier;) w obszarze morskim; - opracowanie metodologii szkoleń dotyczących międzysektorowego poszukiwania innowacji; - przygotowanie 30 konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju innowacji dla MŚP - opracowanie 4 trwałych mechanizmów zapewniających kontynuację i finansowanie opracowanych modeli po okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: 15.07.2017 – 30.06.2021

Kontakt
Katarzyna Klimek
tel. 588808217
e-mail: k.klimek@ppnt.pl

Więcej informacji o projekcie: https://southbaltic.eu/-/ctcc-creative-traditional-companies-cooperation