Trwające

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia


Projekt pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Realizator projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Partner w projekcie: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan z siedzibą w Sulęcinie i Politechnika Gdańska
Organizator projektu: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 2 556 886 zł
Dofinansowanie: 1 330 000 zł

Celem projektu jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Projekt umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla 3 placówek oświatowych.

Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.04.2023

Kontakt
Aneta Grygiel-Dorszewska
tel. 587617726
e-mail: a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020