Zakończone - w okresie trwałości

EfficienCE Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central EuropeProjekt pn. EfficienCE Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe


Program: Interreg Europa Środkowa
Oś priorytetowa: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ
Działanie: 2.1 Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider w projekcie: Lipsk (Niemcy)
Partnerzy: Kolonia (Rupprecht Consult), Gdynia, Politechnika Gdańska, Wiedeń, Budapeszt, Maribor, Pilzno, Bergamo

Koszt projektu: 837 480 zł
Dofinansowanie: 711 858 zł

Ten międzynarodowy projekt miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury transportu publicznego, w przypadku Gdyni – infrastruktury trolejbusowej. Większość miast środkowoeuropejskich posiada rozbudowane systemy transportu publicznego, które mogą stanowić podstawę dla usług niskoemisyjnej mobilności miejskiej. Ponad 63% osób dojeżdżających do pracy w tym regionie Europy korzysta z transportu publicznego. Przedsięwzięcia, jak te, które podejmowane będą przez partnerów w ramach projektu EfficienCE, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze transportu publicznego mają zatem szczególnie duży wpływ na redukcję emisji CO2. W ramach projektu EfficienCE Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. zakupi i zainstaluje innowatorskie urządzenie – przekształtnik energii, który będzie miał za zadanie przekazywać niewykorzystaną energię z hamowania trolejbusów z sieci na zasilanie zajezdni trolejbusowej.

Okres realizacji: 04.2019 – 06.2022

Kontakt
Marta Woronowicz
e-mail: m.woronowicz@pktgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 20.02.2020 08:19
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:33
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona