Zakończone - w okresie trwałości

Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie


 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
Całkowita wartość projektu: 25 842 624,23 zł
Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 17 820 004,27 zł
 
Projekt realizowany w okresie od lipca 2017 do 31 marca 2023 r.
 
Przedmiot i cel projektu
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, obszaru o pow. ok. 193 ha zamieszkałego przez ok. 2500 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią wzajemnie powiązanych działań.
 
W ramach projektu zaplanowano:
- stworzenie Domu Sąsiedzkiego przy ulicy Śmidowicza 49, w ramach którego świadczona będzie oferta działań społecznych
- stworzenie traktu pieszego i parku leśnego pomiędzy ul. Bosmańską i Żeglarzy
- prace przy lokalu na ul. Płk. Dąbka 52
- budowę ul. Makowskiego z przejściem do ul. Arciszewskich i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Arciszewskich
- przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie centrum dawnej wsi Oksywie
- stworzenie boisk w sąsiedztwie V LO
- zagospodarowanie w obrębie Osady Rybackiej
- modernizację wybranych elementów części wspólnych w mieszkalnych budynkach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, które są partnerami projektu
 
Działania realizowane będą w bezpośrednim powiązaniu z działaniami społecznymi związanymi z partycypacją społeczną i zaangażowaniem mieszkańców w przygotowanie i realizację poszczególnych działań inwestycyjnych. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi, postulaty i sugestie w specjalnie utworzonym punkcie konsultacyjnym, a do realizacji działań aktywizujących i włączających lokalną społeczność w działania rewitalizacyjne zaangażowane zostaną również organizacje pozarządowe.

Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2017 10:01
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2024 08:34
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona