Zakończone - w okresie trwałości

MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings


Projekt pn. MATRYCS - Modular Big Data Applications for
Holistic Energy Services in Buildings


Program: Horizon 2020
Źródło finansowania: Horizon 2020

Beneficjent: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ENG), Włochy
Partnerzy w projekcie: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA (NTUA), Grecja. FUNDACION CARTIF (CARTIF), Hiszpania. RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH), Niemcy. ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO (EURAC), Włochy. HOLISTIC IKE (HOLISTIC), Grecja. COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, DOO (COMSENSUS), Słowenia. BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER DD (BTC), Słowenia. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEWACYJNYCH FASADA SP ZOO (FASADA), Polska. COOPERNICO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL (COOPERNICO), Portugalia. ASM TERNI SPA (ASM), Włochy. VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (VEOLIA), Hiszpania. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH) (ICLEI), Niemcy. ENTE PUBLICO REGIONAL DE LA ENERGIA DE CASTILLA Y LEON (EREN), Hiszpania. VIDES INVESTICIJU FONDS SIA (LEIF), Łotwa. COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL (Housing Europe), Belgia. SEVEN, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER Z.U. (SEVEn), Czechy.
Partner stowarzyszony: Gmina Miasta Gdyni

Koszt projektu: 196 350 zł
Dofinansowanie: 196 350 zł

Celem projektu MATRYCS jest opracowanie aplikacji do zarządzania i przetwarzania danych o dużej objętości (tzw. big data), które zapewnią świadczenie efektywnych energetycznie usług. W ramach projektu powstały innowacyjne usługi informatyczne z zakresu efektywności energetycznej.
Nowoopracowane aplikacje zostały sprawdzone w 11 projektach pilotażowych o różnych skalach i zakresach: pojedynczy budynek, grupy budynków, miasto, region czy kraj. W pilocie Gdyni usługi te są wsparciem dla ONE-STOP-SHOP w Gdyni. Usługi MATRYCS powstały na bazie otwartych danych oraz opierają się na danych udostępnionych przez użytkowników. MATRYCS ma na celu wsparcie mieszkańców przy planowaniu działań modernizacyjnych oraz przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.
ONE-STOP-SHOP to punkt doradztwa energetycznego świadczonego przez Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, gdzie w można uzyskać informacje na temat temomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, porad jak oszczędzać energię i ciepło, dostępnych dofinansowań dla inwestycji, w tym gdyńskich dotacji. Dodatkowo w ramach doradztwa Biuro ds. Energetyki realizuje działania edukacyjne dla mieszkańców mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony powietrza, zwiększenia efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii i ciepła.

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2023

Kontakt
Alicja Szczepańska
tel. 586682354
e-mail: alicja.szczepanska@gdynia.pl

Gdynia LSP8-Polish(2).gif

  • ikonaOpublikowano: 01.06.2021 11:40
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2024 09:42
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona