Trwające

MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings


Projekt pn. MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings


Program: Horizon 2020
Źródło finansowania: Horizon 2020

Beneficjent: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ENG), Włochy
Partnerzy w projekcie: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA (NTUA), Grecja. FUNDACION CARTIF (CARTIF), Hiszpania. RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH), Niemcy. ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO (EURAC), Włochy. HOLISTIC IKE (HOLISTIC), Grecja. COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, DOO (COMSENSUS), Słowenia. BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER DD (BTC), Słowenia. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEWACYJNYCH FASADA SP ZOO (FASADA), Polska. COOPERNICO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL (COOPERNICO), Portugalia. ASM TERNI SPA (ASM), Włochy. VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (VEOLIA), Hiszpania. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH) (ICLEI), Niemcy. ENTE PUBLICO REGIONAL DE LA ENERGIA DE CASTILLA Y LEON (EREN), Hiszpania. VIDES INVESTICIJU FONDS SIA (LEIF), Łotwa. COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL (Housing Europe), Belgia. SEVEN, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER Z.U. (SEVEn), Czechy.
Partner stowarzyszony: Gmina Miasta Gdyni

Koszt projektu: 196 350 zł
Dofinansowanie: 196 350 zł

W ramach projektu powstanie platforma internetowa dla mieszkańców tzw. "One-stop-shop", zawierająca informacje pomocne do realizacji działań termomodernizacyjnych, wymiany źródła ogrzewania, montażu odnawialnych źródeł energii, a także dotacji, jakie można uzyskać na ten cel. Projekt ma służyć poprawie efektywności energetycznej budynków. Powstałe w ramach projektu MATRYCS narzędzie będzie wsparciem dla mieszkańców. Projekt jest elementem doradztwa energetycznego prowadzonego przez miasto Gdynia.

Okres realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2023

Kontakt
Alicja Szczepańska
tel. 586682354
e-mail: a.szczepanska@gdynia.pl

Gdynia LSP8-Polish(2).gif

  • ikonaOpublikowano: 01.06.2021 11:40
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.01.2022 13:08
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona