Trwające

MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings

Projekt pn. MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings

Program: Horizon 2020
Źródło finansowania: Horizon 2020

Beneficjent: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ENG), Włochy
Partnerzy w projekcie: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA (NTUA), Grecja. FUNDACION CARTIF (CARTIF), Hiszpania. RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH), Niemcy. ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO (EURAC), Włochy. HOLISTIC IKE (HOLISTIC), Grecja. COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, DOO (COMSENSUS), Słowenia. BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER DD (BTC), Słowenia. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEWACYJNYCH FASADA SP ZOO (FASADA), Polska. COOPERNICO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL (COOPERNICO), Portugalia. ASM TERNI SPA (ASM), Włochy. VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (VEOLIA), Hiszpania. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH) (ICLEI), Niemcy. ENTE PUBLICO REGIONAL DE LA ENERGIA DE CASTILLA Y LEON (EREN), Hiszpania. VIDES INVESTICIJU FONDS SIA (LEIF), Łotwa. COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL (Housing Europe), Belgia. SEVEN, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER Z.U. (SEVEn), Czechy.
Partner stowarzyszony: Gmina Miasta Gdyni

Koszt projektu: 196 350 zł
Dofinansowanie: 196 350 zł

W ramach projektu powstanie platforma internetowa tzw. "One-stop-shop", gdzie w jednym miejscu będzie można znaleźć informacje na temat temomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, porad jak oszczędzać energię i ciepło, dostępnych dofinansowań dla inwestycji, w tym gdyńskie dotacje oraz wydarzenia w mieście dotyczące efektywności energetycznej, a także kontakt do potencjalnych wykonawców inwestycji.

Okres realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2023

Kontakt
Alicja Szczepańska
tel. 586682354
e-mail: a.szczepanska@gdynia.pl