Zakończone - w okresie trwałości

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Projekt pn. Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 2. Przedsiębiorstwa
Działanie: 2.3 Aktywność eksportowa
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner w projekcie: Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia

Koszt gdyńskiej części projektu: 11 795 138 zł
Dofinansowanie: 10 846 969 zł

Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - dotyczy stworzenia całościowego i skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia na rynki zagraniczne. PPNT Gdynia odpowiada w projekcie za działania pro-eksportowe, czyli udział w targach zagranicznych

Okres realizacji: 24.10.2016 – 31.12.2023

Kontakt
Agnieszka Fedorowicz
tel. 588808242
e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/pomorski-broker-eksportowy/

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:47
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:35
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona