Trwające

Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja

Projekt pn. Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Poddziałanie: A Transport morski
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt gdyńskiej części projektu: 70 157 494 zł
Dofinansowanie: 18 287 904 zł

Przedmiotem projektu jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego wraz z jej przebudową, budową nowego toru oraz nowych rozjazdów na grupie przyjazdowo-odjazdowej, a także montaż nowego systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK).

Okres realizacji: IV kwartał 2013 – IV kwartał 2023

Kontakt
Olga Szarmach
tel. 586215262
e-mail: o.szarmach@port.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/inwestycje/harmonogramy-realizacji-inwestycji

  • ikonaOpublikowano: 14.10.2019 12:37
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.10.2019 12:39
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona