Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
Trwające

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 3 sierpnia 2017 roku.

Cele projektu:

Główne cele realizacji projektu obejmują: rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni, rozwój oraz integrację przestrzenną i funkcjonalną podsystemów publicznego transportu zbiorowego, zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu indywidualnego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu pasażerskiego na środowisko oraz zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym i społecznym.

Przedmiot projektu:

1. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia w północnej części Miasta, w oparciu o istniejącą stację Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Chylonia:

  • podziemny parking park&ride na około 140 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem toalet,
  • miejsca postojowe naziemne,
  • parking bike&ride na około 48 miejsc postojowych,
  • ciągi piesze i rowerowe,
  • niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ulicy Morskiej w Gdyni – łączna długość przebudowywanych odcinków w obu kierunkach – do i z centrum Miasta wyniesie około 1,7 km.

3. Przebudowa 30 zatok komunikacji miejskiej wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz montaż 41 tablic informacji pasażerskiej w dzielnicach: Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Leszczynki, Obłuże, Śródmieście, Grabówek, Działki Leśne, Witomino-Radiostacja, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, w tym m.in.:

  • wymiana nawierzchni wytypowanych zatok na nawierzchnię betonową,
  • budowa odpowiednich systemów prowadzących dla osób niedowidzących oraz zastosowanie specjalnych polimerobetonowych krawężników profilowanych, ułatwiających wsiadanie i wysiadanie z autobusów/trolejbusów osobom na wózkach inwalidzkich, przebudowę peronów i ciągów pieszych,
  • wykonanie tablic informacyjnych zmiennej treści.

Efekty wdrożenia projektu:

Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści społecznych i środowiskowych, takich jak: oszczędność czasu przejazdu, redukcja emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Okres realizacji:

III kwartał 2017 roku – II kwartał 2022 roku

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Wartość projektu ogółem – 88 414 081 PLN
Wydatki kwalifikowane w projekcie – 53 651 240 PLN
Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności) – 40 238 430 PLN