Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Trwające

Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia

Projekt pn. Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia


Program: CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”

Źródło finansowania: Instrument finansowy Unii Europejskiej CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt gdyńskiej części projektu: 6 052 500 zł
Dofinansowanie: 3 026 250 zł

Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia, którego zadaniem będzie usprawnienie obsługi obecnego i zakładanego wzrostu obrotów ładunkowych w Porcie Gdynia, generowanego zarówno przez istniejące terminale jak i planowane inwestycje. System ma umożliwić przede wszystkim: poprawę dostępu drogowego i przepływu towarów do Portu Gdynia i jego terminali, eliminację wąskich gardeł i spiętrzeń w ciężarowym ruchu drogowym Portu, poprawę terminowości dostarczania i odwozu ładunków. Ponadto, wdrożenie systemu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfortu transportu dla mieszkańców Gdyni oraz aglomeracji Trójmiasta.

Okres realizacji: IV kwartał 2019 – II kwartał 2022

Kontakt
Andrzej Jamry
tel. 58 621 53 89
e-mail: a.jamry@port.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/inwestycje/ue-studyjne/1450-kontynuacja-prac-nad-wdrozeniem-inteligentnego-systemu-zarzadzania-ruchem-samochodow-ciezarowych-w-porcie-gdynia

  • ikonaOpublikowano: 08.05.2020 08:47
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.03.2022 10:20
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona