Trwające

System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych

Projekt pn. System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych


Program: Polnor 2019
Oś priorytetowa: 2. Engineering and technology
Działanie: 2.7 Environmental engineering
Poddziałanie: Environmental and geological engineering, geotechnics
Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy

Partner wiodący: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Partnerzy w projekcie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research, Miros AS

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 6 715 051 zł
Dofinansowanie: 4 636 287 zł

Celem projektu jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej, akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. Projekt polega wykorzystaniu mobilnych platform badawczych w działalności portu gdyńskiego. W ramach projektu zostanie wybrany zewnętrzny wykonawca, który dostarczy niezbędne do realizacji założonych celów rozwiązania techniczne, wraz z wykwalifikowanym zespołem niezbędnym do obsługi procesów i aparatury pomiarowej. We współpracy z międzynarodowymi podmiotami, na podstawie uzyskiwanych wyników, powstaną prognozy oparte o modele 3D, w zakresie modelowania dna morskiego, falowania czy rozprzestrzeniania się rozlewów ropopochodnych. Pobierane przez bezzałogową platformę pływającą próbki wody, będą analizowane przez laboratorium, dzięki czemu w czasie realizacji projektu, powstanie profil fizyko – chemiczny wód portowych. W ramach badań będą dokonywane pomiary batymetryczne akwenów portowych. Otrzymane dane, obserwacje oraz analizy zostaną uwzględnione w końcowym raporcie, zawierającym rekomendacje oraz wskazania dla organów administracji państwowej, w zakresie wykorzystania platform bezzałogowych do prac badawczych na terenach portowych.

Okres realizacji: 1.02.2021 – 31.12.2023

Kontakt
Beata Szymanowska
tel. 586215493
e-mail: b.szymanowska@port.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2022 08:41
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 10:03
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona