Trwające

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa

Projekt pn. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 9 366 158 zł
Dofinansowanie: 5 943 764 zł

Projekt polega na wymianie starej izolacji na ciepłociągach ułożonych w kanałach ciepłowniczych na technologie preizolowaną. Wiek niektórych odcinków sieci przekracza 30 lat.

Okres realizacji: 15.02.2018 – 31.12.2022

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/termomodernizacja-sieci-cieplowniczych-terenie-gdyni-wejherowa/