Trwające

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni, co przełoży się na redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie, jak również wzrost mobilności mieszkańców i zwiększenie efektywności systemów transportu publicznego.

Zakres projektu:

1. budowa parkingu:
 • około 140 miejsc Park&Ride,
 • około 50 miejsc Bike&Ride,
 • około 3 miejsca Kiss&Ride,
 • niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
2. budowa buspasów:
 • ul. Wielkopolska (kierunek z Centrum) od przystanku „Racławicka” do przystanku „Nałkowskiej”,
 • ul. Chwaszczyńska/Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Górniczej do przystanku „PKM Karwiny”
 • ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej (na odcinku niekolidującym z planowaną budową drogi ekspresowej S6);
3. budowa dróg rowerowych:
 • ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od skrzyżowania z ul. Rdestową,
 • ul. Sopocka od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5,
 • ul. Strzelców na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka;
4. pozostałe prace:
 • przebudowa skrzyżowań, jezdni, dróg rowerowych i chodników w niezbędnym zakresie, przebudowa kolidującej infrastruktury oraz nowa lokalizacja przystanków w ciągu ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej,
 • rozbudowa ul. Korzennej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Buraczanej z przebudową skrzyżowania ulic Korzennej i Buraczanej,
 • rozbudowa ul. Strzelców na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka,
 • przebudowa ul. Nowodworcowej na odcinku ok. 70 m od skrzyżowania z ul. Wielkopolską,
 • rozbudowa ul. Sopockiej z przebudową skrzyżowania ulic Sopockiej i Wzgórze Bernadowo na odcinku od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5,
 • budowa pętli autobusowej/trolejbusowej w pobliżu przystanku PKM Gdynia Karwiny oraz na końcu ul. Strzelców,
5. kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca transportu publicznego.

Planowane efekty:

Efekty realizacji projektu obejmują szereg korzyści społecznych i środowiskowych, takich jak oszczędność czasu przejazdu, redukcję emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Wartość projektu:

wartość ogółem: 103 713 850,01 PLN
wydatki kwalifikowalne: 80 161 901,51 PLN
wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 590 479,55 PLN

 • ikonaOpublikowano: 02.06.2017 12:14
 • ikona

  Autor: Bożena _Kajdas (b.kajdas@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2022 11:28
 • ikonaZmodyfikował: Magdalena Gajewska
ikona