Trwające

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni, co przełoży się na redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie, jak również wzrost mobilności mieszkańców i zwiększenie efektywności systemów transportu publicznego.

zakres projektu:

 1. budowa parkingu wielopoziomowego:
 • około 450 miejsc Park&Ride,
 • około 50 miejsc Bike&Ride,
 • około 3 miejsca Kiss&Ride,
 • niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów oraz ułatwienia dla niepełnosprawnych;
 • budowa buspasów:
  • ul. Wielkopolska (kierunek z Centrum) od ul. Grażyny do przystanku „Buraczana”,
  • ul. Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Źródło Marii do ul. Parkowej,
  • ul. Chwaszczyńska (kierunek do Centrum) od ul. Górniczej do ul. Źródło Marii,
  • ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej (na odcinku niekolidującym z planowaną budową drogi ekspresowej S6);
 • budowa dróg rowerowych:
  • ul. Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Starodworcowej do ul. Lidzkiej,
  • ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od skrzyżowania z ul. Rdestową,
  • ul. Sopocka od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5,
  • ul. Strzelców na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka;
 • pozostałe prace:
  • niezbędna przebudowa skrzyżowań, jezdni, dróg rowerowych i chodników w niezbędnym zakresie, przebudową kolidującej infrastruktury oraz nową lokalizacją przystanków w ciągu ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej,
  • rozbudowa ul. Korzennej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Buraczanej z przebudową skrzyżowania ulic Korzennej i Buraczanej,
  • rozbudowa ul. Strzelców na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka,
  • przebudowa ul. Nowodworcowej na odcinku ok. 70 m od skrzyżowania z ul. Wielkopolską,
  • rozbudowa ul. Sopockiej z przebudową skrzyżowania ulic Sopockiej i Wzgórze Bernadowo na odcinku od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5,
  • budowa pętli autobusowej/trolejbusowej w rejonie terenu przewidzianego pod węzeł integracyjny lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz na końcu ul. Strzelców,
  • budowa po północnej stronie ul. Wielkopolskiej dodatkowej jezdni stanowiącej dojazd do zabudowy na odcinku od ul. Racławickiej do włączenia w drogę realizowaną przez dewelopera,
  • budowa ul. Racławickiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do granicy lasu (część niekwalifikowalna);
 • kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca transportu publicznego.
 • planowane efekty:

  Efekty realizacji projektu obejmują szereg korzyści społecznych i środowiskowych, takich jak oszczędność czasu przejazdu, redukcję emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

  wartość projektu:

  wartość ogółem: 165 816 050,00 PLN
  wydatki kwalifikowalne: 151 727 450,00 PLN
  wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 367 452,85 PLN