Trwające

Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation

Projekt pn. Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation


Program: Interreg South Baltic Programme 2014-2020

Źródło finansowania: Interreg South Baltic 2014-2020

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt gdyńskiej części projektu: 877 030 zł
Dofinansowanie: 745 248 zł

Projekt łączy współpracę Polski, Litwy i Szwecji. Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń, dostających się wraz z wodą opadową do Morza Bałtyckiego, co będzie miało pozytywny skutek, nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla społeczności nadmorskich. W projekcie wykorzystane zostaną opracowane przez Krinova Incubator and Science Park metody rozwoju ekologicznych technologii radzenia sobie z wodami opadowymi w portach i innych tego typu obszarach. Równolegle zakupione zostaną przenośne urządzenia pomiarowe tzw. „samplery” i stworzone zostaną stanowiska testowe w obszarach objętych przez South Baltic Programme, które będą wykorzystywane po zakończeniu projektu. Zakupione urządzenia po zakończeniu projektu pozostaną do dyspozycji ZMPG S.A. i będą wykorzystywane do dalszych badań i analiz, niezbędnych przy nowych inwestycjach i codziennym funkcjonowaniu portu. Projekt umożliwi określenie potencjalnego wpływu wód opadowych z terenów planowanych inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych, określonych zgodnie z ramową Dyrektywą Wodną dla jednolitych części wód „Zatoka Pucka Zewnętrzna”. Analiza zebranych wyników pozwoli w sposób adekwatny dobrać środki techniczne ochrony wód na terenie portu.

Okres realizacji: II kwartal 2019 – IV kwartał 2022

Kontakt
Katarzyna Hlebowicz-Wojciechowska
tel. 586215269
e-mail: k.hlebowicz@port.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/inwestycje/ue-studyjne/1638-water-innovation-system-amplifier-wisa-test-beds-for-water-innovation

  • ikonaOpublikowano: 08.05.2020 08:52
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.05.2020 09:42
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona