Konkurs "Jak żyć w przyjaźni"

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Jak żyć w przyjaźni?"

30 maja 2008 r. w Hotelu Nadmorskim prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył nagrody laureatkom II edycji konkursu "Jak żyć w przyjaźni?". Konkurs adresowany jest do nauczycieli II klas gdyńskich szkół podstawowych, których zadaniem było przygotowanie scenariuszy lekcji, uczących tolerancji i szacunku dla wszelkiej odmienności, w tym również - niepełnosprawności.

Jury konkursu przyznało cztery nagrody pieniężne w wysokości: 3000 zł, 2000 zł i 2 x 500 zł brutto i trzy wyróżnienia za najlepszy scenariusz przeprowadzonej lekcji z wykorzystaniem (wydanej z inicjatywy gdyńskiego samorządu) książeczki „Dziecięce zasady - jak żyć w przyjaźni?".

Oto lista laureatów:

I. Alicja Stankiewicz SSP 46

Nagroda za wzorowe skonstruowanie scenariuszy ,wyraźnie zapisane cele główne, starannie doprecyzowane celami szczegółowymi w formie operacyjnej, celnie dobrane, innowacyjne metody oddziaływań wychowawczych i najbardziej wszechstronne zastosowanie metod i form pracy.

II. Małgorzata Gogola SSP 47
Nagroda za czytelną strukturę i jasny opis zajęć, wprowadzenie elementów empatii w proces wychowawczy, holistyczne podejście do edukacji.

III. Julita Kucharek SSP 18
Nagroda za odniesienie celów lekcji do zadań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i wykorzystanie aktywizujących metod pracy.

III. Marzena Paradowska SP 6
Nagroda za określenie osiągnięć przewidywanych poszczególnymi scenariuszami, staranny opis zajęć i integrację międzyprzedmiotową.

Wyróżnienia:
Natalia Kwella SP 44
Nagroda za udział w konkursie i starannie przeprowadzoną ewaluację.

Iwona Nawrot SP 31
Nagroda za udział w konkursie i ujęcie w zajęciach wychowawczych ćwiczeń logopedycznych.

Dorota Tomczyk SSP 46
Nagroda za udział w konkursie i przedstawienie scenariuszy zajęć zawierających elementy integracji zajęć wokół problemu wychowawczego.

Dzieci z klas, których nauczycielka została nagrodzona również otrzymują nagrodę w postaci:
- wycieczki na Hel (wizyta w Fokarium) - ufundowanej przez Urząd Miasta Gdyni
- seansu filmowego w Silver Screen - ufundowany przez Silver Screen
- wzyty w Oceanarium - ufundowanej przez Morski Instytut Rybacki.
Jak żyć w przyjaźni? plakat

ikona