Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2011

Rozstrzygnięcie konkursu - działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie konkursu dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4570/11/VI/P z 13 grudnia 2011r. przyznał dotacje na realizację zadań dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni na rok 2012 w kwocie 499.999 zł brutto następującym organizacjom: 
 Lp. Podmiot zgłaszający Nazwa zadania Przyznana kwota(w zł)
1. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży niepełnosprawnej50.000
2.Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”Wsparcie rodziny opiekującej się osobą niepełnosprawną 15.000
3.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”Pozwólcie nam usłyszeć – program logopedyczny dla dzieci 9.600
4.Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami psychoruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi - kontynuacja74.800
5.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych  6.600
6.Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich Usprawnienie ręki, poprawa kondycji fizycznej wraz ze wsparciem psychologicznym dla kobiet po leczeniu raka piersi 30.000
7.Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”Afa-integracja30.000
8.Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych w Gdyni 11.259
9.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Żyć razem – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi 60.000
10.Pomorska Fundacja Filmowa  Gdyński Przegląd Filmów Polskich z Audiodeskrypcją 20.000
11.Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”  English for Everyone – Nasza Scena 2012 8.380
12.Fundacja „Gwiazda Północy”Kształcenie wokalne – terapią dla niepełnosprawnych 12.000
13.Fundacja PATMOSBądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców50.000
14.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera   Aktywizacja osób niepełnosprawnych 6.000
15.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera   Spotkania integracyjne  3.700
16.Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START-GDYNIA”Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych 3.560
17.Fundacja DOGTORDziałalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji DOGTOR i placówkach współpracujących 60.000
18.Fundacja „Słoneczna Jesień”Ze sztuką za pan brat – kontynuacja 4.000
19.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni  Studio Rozwijania Twórczości Teatru BRO – kontynuacja zadania  20.000
20.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni  Projekt ROSA – Regionalny Ośrodek Self-Adwokatów 13.000
21.Fundacja SZKWAŁ Morze dla Młodzieży Niepełnosprawni Żeglarze 201212.100
 RAZEM 499.999

  • ikonaOpublikowano: 14.12.2011 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.01.2016 10:31
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona