2016

prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku

Prezydent Miasta Gdyni

 

informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku

 

Opinia Komisji Oceniającej:

 

powołanej  Zarządzeniem Nr 5336/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2016 roku w celu zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:

 

Lista rankingowa ofert spełniających kryteria formalne:

 

1

Oferta Nr 17496

Togatus Pro Bono

67,83

2

Oferta Nr 17542

Togatus Pro Bono

67,83

3

Oferta Nr 17548

Togatus Pro Bono

67,83

4

Oferta Nr 17550

Togatus Pro Bono

67,83

5

Oferta Nr 17551

Togatus Pro Bono

67,83

6

Oferta Nr 17427

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

55,50

7

Oferta Nr 17532

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

55,50

8

Oferta Nr 17534

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

55,50

9

Oferta Nr 17535

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

55,50

10

Oferta Nr 17536

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

55,50

11

Oferta Nr 17379

Stowarzyszenie Akcja Społeczna

86,33

12

Oferta Nr 17293

Stowarzyszenie Akcja Społeczna

86,33

13

Oferta Nr 17506

Instytut Aktywizacji Regionów

87,83

 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

 

1. Oferta nr 17506 złożona przez Instytut Aktywizacji Regionów 87,83 pkt

2. Oferta nr 17379 złożona przez Stowarzyszenie Akcja Społeczna 86,33 pkt

2. Oferta nr 17293 złożona przez Stowarzyszenie Akcja Społeczna 86,33 pkt

4. Oferta nr 17542 złożona przez Togatus Pro Bono 67,83 pkt

5. Oferta nr 17548 złożona przez Togatus Pro Bono 67,83 pkt

 

 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5387/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 listopada 2016 r.:

 

 

  1. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów – dotacja w wysokości 60 725,88 zł na prowadzenie punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 4.
  2. Stowarzyszenie Akcja Społeczna – dotacja w wysokości 121 440 zł na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 i 5.
  3. Fundacja Togatus Pro Bono – dotacja w wysokości 121 451,76 zł na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 2 i 3.

 

 

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych:

 

1. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Fundacja Inicjatyw Wychowawczo-terapeutycznych z Siedzibą w Lublinie – niespełniono wymogu zawartego w punkcie III.2 ogłoszenia konkursowego - niedostarczono potwierdzenia złożenia oferty.

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (nr 1) w Gdyni w lokalu przy ul. Traugutta 2 w Gdyni (81-388) - Fundacja Honeste Vivere – niespełniono wymogu określonego w  punkcie IV.5.4 ogłoszenia konkursowego – do udzielania porad wskazano więcej niż pięć osób.

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (nr 2) w Gdyni w lokalu przy ul. Traugutta 2 w Gdyni (81-388) - Fundacja Honeste Vivere – niespełniono wymogu określonego w  punkcie IV.5.4 ogłoszenia konkursowego – do udzielania porad wskazano więcej niż pięć osób.

4. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (nr 3) w Gdyni w lokalu przy ul. Traugutta 2 w Gdyni (81-388) - Fundacja Honeste Vivere – niespełniono wymogu określonego w  punkcie IV.5.4 ogłoszenia konkursowego – do udzielania porad wskazano więcej niż pięć osób.

5. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (nr 4) w Gdyni w lokalu przy ul. Widnej 8 w Gdyni (81-649) - Fundacja Honeste Vivere – niespełniono wymogu określonego w  punkcie IV.5.4 ogłoszenia konkursowego – do udzielania porad wskazano więcej niż pięć osób.

6. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (nr 5) w Gdyni w lokalu przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni (81-126) - Fundacja Honeste Vivere – niespełniono wymogu określonego w  punkcie IV.5.4 ogłoszenia konkursowego – do udzielania porad wskazano więcej niż pięć osób.

7. Nieodpłatna pomoc prawna 2017 z PCK punkt nr 5 - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – statut oferenta nie upoważnia go do wykonywania działań określonych w ofercie.

8. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Fundacja Inicjatyw Wychowawczo-terapeutycznych z Siedzibą w Lublinie - niespełniono wymogu zawartego w punkcie III.2 ogłoszenia konkursowego - niedostarczono potwierdzenia złożenia oferty.

9. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Fundacja Inicjatyw Wychowawczo-terapeutycznych z Siedzibą w Lublinie - niespełniono wymogu zawartego w punkcie III.2 ogłoszenia konkursowego - niedostarczono potwierdzenia złożenia oferty.

10. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Fundacja Inicjatyw Wychowawczo-terapeutycznych z Siedzibą w Lublinie - niespełniono wymogu zawartego w punkcie III.2 ogłoszenia konkursowego - niedostarczono potwierdzenia złożenia oferty.

11. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Fundacja Inicjatyw Wychowawczo-terapeutycznych z Siedzibą w Lublinie - niespełniono wymogu zawartego w punkcie III.2 ogłoszenia konkursowego - niedostarczono potwierdzenia złożenia oferty.

12. Nieodpłatna pomoc prawna 2017 z PCK punkt nr 3 - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - statut oferenta nie upoważnia go do wykonywania działań określonych w ofercie.

13. Nieodpłatna pomoc prawna 2017 z PCK punkt nr 2 - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża- statut oferenta nie upoważnia go do wykonywania działań określonych w ofercie.

 

 

 

  • ikonaOpublikowano: 30.11.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.11.2016 11:36
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona