2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
Tytuł zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
Liczba punktów: 82,83
Miejsce w rankingu: 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1354/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 września 2019 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 5 886,90 PLN

ikona