2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2015


W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2015, przy kwocie na granty 90 000 zł, przyznano dotacje na realizację 13 zadań, realizowanych przez 12 organizacji:

1. Fundacja Klinika Kultury, Sopot - Agora Kultura -
9 000 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, Gdańsk - Lidzka Polonia dla Macierzy (Organizacja koncertu w Gdyni zespołu „Kresowiacy" z Lidy na Białorusi) -
3 500 zł
3. Fundacja Vademecum, Gdynia - Dociekania filozoficzne profesora Globusa -
8 200 zł
4. Stowarzyszenie Concertino, Gdynia - Wieczory w Concertino - cykl koncertów - 4 500 zł
5. Fundacja Kultury Liberty Gdynia - Pociąg do podróży -
4 500 zł
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku - Motywy żydowskie w muzyce świata. Koncert muzyki klezmerskiej połączony z promocją płyty CD z okazji 30-lecia pracy artystycznej Dariusza S. Wójcika wieloletniego solisty Teatru Muzycznego w Gdyni -
4 500 zł
7. Fundacja Blues Club, Gdynia - Wagabundy 2015 -
4 500 zł
8. Fundacja Blues Club, Gdynia - 14. warsztaty harmonijkowe -
4 500 zł
9. Fundacja Teatru Czwarte Miasto, Gdynia - Ała rzeczywistość -
4 710 zł
10. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdynia - Chóralne noce z gwiazdami Muzyczne Niebo -
7 950 zł
11. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art., Gdynia - Rodzinne warsztaty artystyczne -
1 800 zł
12. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni - Kaszuby w literaturze i filmie - 1 300 zł
13. Towarzystwo Miłośników Gdyni - Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 27 -
9 000 zł  • ikonaOpublikowano: 03.06.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Olga Krzyżyńska (o.krzyzynska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.06.2015 09:38
  • ikonaZmodyfikował: Olga Krzyżyńska
ikona