2013

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie: zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób.


Prezydent Miasta Gdyni


informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2013 roku

otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

polegającego na:


zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi


została wybrana oferta:Numer oferty

Nazwa Zleceniobiorcy

Nazwa zadania

Wysokość zabezpieczonej dotacji w 2013 r.


1.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych
Dom Modlitwy „AGAPE”


Borowy Młyn 22

82-420 Ryjewo


Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi.


 


172 908,00 PLNikona