2015

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna (...)

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych,
mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 3871/15/VII/P z 23 grudnia 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji w/w zadań na rok 2016 w kwocie 160.000 zł brutto następującym organizacjom:
1. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, zadanie: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w kwocie 5.630
2. Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami", zadanie: Oczko kulturalnie w kwocie 21.600
3. Fundacji wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między słowami", zadanie: Afa-integracja. Edycja V w kwocie 40.000
4. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Integracja osób niepełnosprawnych w kwocie 6.785
5. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, zadanie: ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w kwocie 40.000
6. ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, zadanie: Klub działań różnych w kwocie 37.900
7. Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, zadanie: Gdyński Magiel Twórczy i Gdyński Magiel Teatralny w kwocie 8.085 

  • ikonaOpublikowano: 28.12.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.12.2015 09:04
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona