2023

Rozstrzygnięcie konkursu z zapobiegania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym w zakresie tworzenia stref offline

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 6655/23/VIII/O z dnia 8 sierpnia 2023 r.  przyznał dotację na realizację działań z zapobiegania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym w zakresie tworzenia stref offline, jako wsparcie dla działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim.
 
Oferta, której została przyznana dotacja:
„Spotkaj się, porozmawiaj, złap oddech – w swojej szkole!”,
złożona przez Fundację Dbam o mój z@sięg,  ul. Wyzwolenia 17c/3, 80-537 Gdańsk, nr KRS 0000591833,
przyznana kwota dotacji: 300 000,00 zł

Zadanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.


  • ikonaOpublikowano: 14.08.2023 15:03
  • ikona

    Autor: Kinga Nowicka (knowicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.08.2023 13:24
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona