Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2014

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 30.01.2014 roku do 31.12.2018 roku


Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13485/14/VI/P z dnia 14 stycznia 2014 r. unieważnił prowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 12959/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie  Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 30.01.2014 roku do 31.12.2018 roku  otwarty konkurs ofert z uwagi na to, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.