2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
Tytuł zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Liczba punktów: 86,82
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6523/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2023 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 623 108,00 PLN

ikona