2018

Wynik otwartego konkursu na projektowanie elementów przestrzeni publicznej na Oksywiu

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2018 r.
 
Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przyznane Stowarzyszeniu Inicjatywa Miasto z/s w Gdańsku (KRS nr 0000480984) na realizację zadania pt.: „Rewaloryzacja przystanku autobusowego Stocznia Marynarki Wojennej” w okresie od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r.

  • ikonaOpublikowano: 24.07.2018 15:44
  • ikona

    Autor: Łukasz _Kierznikiewicz (l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.07.2018 15:48
  • ikonaZmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
ikona