2017

Rozstrzygniecie konkursu: "Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:


Nazwa zadania: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”.
Tytuł zadania: Punkt dystrybucji żywności świeżej „ Za stołem” przy ulicy Lotników 86.
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
ul. Lotników 86
81- 512 Gdynia
Liczba punktów: 58,25
Miejsce w rankingu: 1


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 6548/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2017 r.:


Rodzaj zleconego zadania: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”.
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
ul. Lotników 86, 81- 512 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania: 27 500,00 PLN

ikona