Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2020

Rozstrzygniecie konkursu: Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”
Tytuł zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2020-2023”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22, 82-420 Ryjewo
Liczba punktów: 76,99
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2099/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 marca 2020 r.:
Tytuł zleconego zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2020-2023”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22, 82-420 Ryjewo
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2020 r.: 295 000,00 PLN

ikona