Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
2019

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na projektowanie elementów rozwijających przestrzeń OksywiaPrezydent Miasta Gdynia informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r. z uwagi na fakt, że w konkursie nie została złożona żadna oferta.

  • ikonaOpublikowano: 02.07.2019 13:48
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.07.2019 13:52
  • ikonaZmodyfikował: Ksenia Pisera
ikona