Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2024

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2024

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2024 roku
 
Opinia Komisji Konkursowej:
 
Lista rankingowa ofert:
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni –  74,56 pkt.
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 17 000 zł
  
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 7332/24/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.02.2024 r.
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2024 roku. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 17 000 zł.

  • ikonaOpublikowano: 08.02.2024 10:11
  • ikona

    Autor: Estera Grubert (e.grubert@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.02.2024 10:14
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona