2014

Rozstrzygnięcie konkursu - psychologiczna ocena potrzeb rodziny (...)

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. psychologicznej oceny potrzeb rodziny sprawującej opiekę
nad zależną osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 15002/14/VI/P z 27 maja 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego psychologicznej oceny potrzeb rodziny sprawującej opiekę nad zależną osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania w kwocie 25.000 zł brutto Fundacji „Gdyński Most Nadziei" z siedzibą w Gdyni.