Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2019

prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019-2021

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019-2021:
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 

Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 88,99 pkt
 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 530 000 zł
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1051/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 czerwca 2019 r.:
 
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - na realizację zadania "Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - nowe otwarcie".

Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 530 000 zł

ikona