2019

Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Tytuł zadania: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Laurentius ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn
Liczba punktów: 85,34
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1632/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2019 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Laurentius ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 67 228,00 PLN

ikona