2022

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Gaudium Vitae

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 4747/22/VIII/R z dnia 15.02.2022 r. przyznał dotację w kwocie 10 000,00 PLN Stowarzyszeniu Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224462 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla samotnych matek i rodzin w trudnej sytuacji życiowej”.
 
Umowa na wsparcie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.04.2022 r.

ikona