2017

Informacja dotyczaca roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert: "Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.


Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:


Nazwa zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.
Tytuł zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.
Nazwa organizacji pozarządowej: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki
Gdańsk 80-827,
ul. Garbary 12/13,
Liczba punktów: 86,25
Miejsce w rankingu: 1


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 6549/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2017 r.:


Rodzaj zleconego zadania: wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki
Gdańsk 80-827,
ul. Garbary 12/13,


Kwota dotacji przyznana na realizację zadania: 49 062,50 PLN

  • ikonaOpublikowano: 30.08.2017 19:10
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.08.2017 19:11
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona