2014

Aktywizacja młodzieży, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni

Informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 15 lipca 2014 roku
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego
na aktywizacji młodzieży, mieszkańców Gdyni

wybrano oferty:

Centrum Współpracy Młodzieży

na realizację zadania:
„Gdynia Aktywna Społecznie 2014-2016"

(kwota dofinansowania w latach 2014-2016 118 105 zł)


oraz


Fundacji  Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych
Pomeranian Students' Coalition


na realizację zadania:
„Gdyńskie Debaty Młodych VIII - XI"

(kwota dofinansowania w latach 2014-2016 28.800,00 zł)


ikona