2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2016

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016  
 L.P. NAZWA ZADANIA
 NAZWA ORGANIZACJI
 KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI
 1Wysiłkowe Nieotrzymanie Moczu (NTM)  Fundacja „Zachowaj Sprawność" 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2   15 000,00 ZŁ
 2Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych  Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6   45 000,00 ZŁ
 3Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci „Początek w rodzinie" Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K  15 000,00
 4Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów  Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94   20 000,00 zł
 5Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1  85 000,00 zł
 6Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70   27 500,00
 7Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów  Caritas Archidiecezji Gdańskiej 81-805 Sopot Al. Niepodległości 778   12 500,00
 LISTA RANKINGOWA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 2015/2016
 L.P NAZWA ZADANIA NAZWA I ADRES ORGANIZACJI  LICZBA PUNKTÓW  MIEJSCE W RANKINGU
 1Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM)
Fundacja „Zachowaj Sprawność" 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2   79,7 I
 2Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6 
 94.9 I
 3Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci  Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K  83,8 I
 4Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów   Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94   80 I
 5Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1 85,4 I
 6Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70   86,7 I
 7Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów   Caritas Archidiecezji Gdańskiej 81-805 Sopot Al. Niepodległości 778   71,9 I

  • ikonaOpublikowano: 03.02.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Elżbieta Czerniawska - Badtke (e.czerniawska-badtke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.02.2016 11:57
  • ikonaZmodyfikował: Elżbieta Czerniawska - Badtke
ikona