2016

Prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych" w latach 2016 - 2017

Prezydent Miasta Gdyni

informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych".

 


Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa ofert:

 

  1. Oferta Nr 1: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni - 82,68 pkt

 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

 

  1. Oferta Nr 1: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską
    im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – kwota dotacji 20 000 zł


Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5002/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2016 r.:

1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Komenda Hufca Gdynia - na zadanie „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych Wyjdź w Świat”  w latach 2016 - 2017. Wysokość dotacji na realizację zadania – 20 000,00 zł

 

  • ikonaOpublikowano: 02.09.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Agnieszka Krasińska (a.krasinska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.09.2016 09:56
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Krasińska
ikona