2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka Kibice Razem w 2014r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka Kibice Razem w 2014 roku".
 
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 14220/14/VI/P z dnia 25 marca 2014 r. przyznał dotację w kwocie 60.000 zł. Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni ul. Olimpijska 5/9, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  312535, na wspieranie realizacji zadania - „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie  Kibice Razem w 2014 roku".