Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2020

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 r.
 
Opinia Komisji Oceniającej:
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Gdynia - 88,50 pkt;
2. Oferta Koleżeńsko-Amatorskiego Towarzystwa Sportowego Alpat - 71,33 pkt.
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2131/20/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2020 r:
 
1. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia na zadanie:  Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki ręcznej z przyznaną kwotą dotacji w wysokości 94.000 zł;
2. Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat na zadanie: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej z przyznaną kwotą dotacji w wysokości 23.970 zł.

ikona