2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
Tytuł zadania: „Klub bez barier”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Liczba punktów: 79,83
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4572/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Klub bez barier”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 149 033,64 PLN

ikona