2020

prowadzenie w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku.
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację:

1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania:
Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni
w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)

2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadania:
Prowadzenie dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej wraz z mediacją
w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

  • ikonaOpublikowano: 03.12.2020 14:30
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 31.05.2022 11:48
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona